ดูสถิติผู้มาใช้บริการวันนี้

*** ตั้งแต่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เพิ่มการจองคิวจากวันละ 700 คน เป็นวันละ 1,000 คน ***
(วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 จองคิวได้ 400 คิว เท่านั้น!!!)


จำนวนผู้จองคิวออนไลน์ 'ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ'

วันเดือนปี
จำนวนคิวทั้งหมด
จำนวนคิวที่ว่าง
 วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565
1000
649
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
85
09:30 - 10:30
84
10:30 - 11:30
80
11:30 - 12:30
109
12:30 - 13:30
119
13:30 - 14:30
104
14:30 - 15:30
68
 วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565
1000
728
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
128
09:30 - 10:30
28
10:30 - 11:30
119
11:30 - 12:30
139
12:30 - 13:30
128
13:30 - 14:30
108
14:30 - 15:30
78
 วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565
400
257
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
126
09:30 - 10:30
133
10:30 - 11:30
118
11:30 - 12:30
129
12:30 - 13:30
136
13:30 - 14:30
130
14:30 - 15:30
85
 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565
1000
925
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
135
09:30 - 10:30
133
10:30 - 11:30
139
11:30 - 12:30
145
12:30 - 13:30
144
13:30 - 14:30
143
14:30 - 15:30
86
 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565
1000
998
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
150
09:30 - 10:30
150
10:30 - 11:30
149
11:30 - 12:30
150
12:30 - 13:30
150
13:30 - 14:30
150
14:30 - 15:30
99

เงื่อนไขการจองคิวตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ

 - จองคิวเพื่อตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น

 - 1 บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

 - จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ
 - ยืนยันการจองคิวแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้

 - มาก่อนเวลานัด 15 นาที และต้องไปจุดคัดกรองที่ อาคาร12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทางเข้าติดถนนอังรีดูนังต์)

 - กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 7 วัน

 - ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

 - แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พิมพ์ไว้
 - ไม่สามารถจองคิว ในวันหยุดราชการ (รวมทั้งวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
 - เวลาเปิดทำการ 08.30 - 15.30 น.


การตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
*** ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)(http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php)
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - กรณีคนไทย : บัตรประชาชนตัวจริง
 - กรณีต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ การใช้ crdqonline.com ถือว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา


หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome
คลิกดาวน์โหลด 

*** สำคัญมาก!!! ผู้ที่จองคิวออนไลน์ ให้ไปจุดคัดกรอง ณ อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริเวณประตูทางเข้า ฝั่งถนนอังรีดูนังต์) เวลาเปิดทำการ 08.30 - 15.30 น. ***